Το κέντρο

Γνωρίστε το Κέντρο μας :

Η Nasios Neurocare είναι ένα Σύγχρονο, Πρότυπο Νευρολογικό Κέντρο,

που προσφέρει ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα σε ασθενείς, που ζουν
με νευρολογικές παθήσεις.

Το Κέντρο περιλαμβάνει:
1. Πολυδύναμο αναβαθμισμένο Ιατρείο, με εξειδικευμένα ιατρεία
μνήμης, κεφαλαλγίας και πολλαπλής σκλήρυνσης.

2. Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο με σύγχρονο εξοπλισμό
ηλεκτρομυογράφου, προκλητών δυναμικών, φορητού υπερήχου
νεύρων και μυών και ηλεκτροεγκεφαλογράφου με δυνατότητες μακράς
και βίντεο-καταγραφής.

3. Μονάδα Νευροαποκατάστασης στην οποία εφαρμόζονται ειδικές
δοκιμασίες και θεραπευτικά προγράμματα μη φαρμακευτικής
αντιμετώπισης διαταραχών του εγκεφάλου.

4. Υπηρεσίες Κλινικού ψυχολόγου και πλήρως στελεχωμένη
γραμματεία που υποστηρίζουν πολύπλευρα τους ασθενείς και τις
οικογένειές τους.

Κεντρικός μας στόχος παραμένει διαχρονικά να προσφέρουμε σε όλους,
όσοι μας εμπιστεύονται, το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, αφιερώνοντας
προς την κατεύθυνση αυτή όλες μας τις δυνάμεις.