Προκλητά δυναμικά (ΠΔ)

Πληροφορίες

για την εξέταση

Βασικά στοιχεία:

 • Τα προκλητά δυναμικά καταγράφουν την αντίδραση του εγκεφάλου σε εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία μπορεί να είναι οπτικά, ακουστικά, ή σωματοαισθητικά.
 • Μετρούν τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου, τα οποία παράγονται από την όραση, την ακοή, ή την αφή.
 • πιο εφαρμοσμένες μέθοδοι προκλητών δυναμικών είναι οι εξής:
  • Οπτικά προκλητά δυναμικά
  • Ακουστικά προκλητά δυναμικά
  • Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά

Πότε χρειάζεται να ζητήσει κάποιος τη βοήθεια του ειδικού ιατρού; Συμπτώματα - παθήσεις

Ο νευρολόγος ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς, θα συστήσει την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παρακλινικής εξέτασης.

 • Τα προκλητά δυναμικά χρησιμοποιούνται στη διάγνωση νευρολογικών καταστάσεων
 • Ένας μικρός αριθμός ηλεκτροδίων τοποθετείται με μια ειδική κρέμα, στο δέρμα της κεφαλής ή και της ράχης του εξεταζόμενου
 • Τα ηλεκτρόδια μετρούν την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, ως αναπόκριση σε διάφορα ερεθίσματα

Εξέταση

Πως πραγματοποιείται η εξέταση;

 • Ένας μικρός αριθμός ηλεκτροδίων τοποθετείται με μια ειδική κρέμα, στο δέρμα της κεφαλής ή και της ράχης του εξεταζόμενου.
 • Τα ηλεκτρόδια μετρούν την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, ως ανταπόκριση σε διάφορα ερεθίσματα.