Μονάδα
Νευροαποκατάστασης

Πληροφορίες

για τη μονάδα

Τί είναι;

 • H Νευροαποκατάσταση είναι ένα οργανωμένο θεραπευτικό σχέδιο αντιμετώπισης δυσλειτουργιών που η νόσος προκαλεί στη ζωή του ασθενούς και της οικογένειας
 • Τη Νευροαποκατάσταση οργανώνει και επιβλέπει, για κάθε ασθενή ξεχωριστά, ο νευρολόγος, σε συνεργασία με τον κλινικό νευροψυχολόγο και άλλους ειδικούς
 • Μέσω αυτής αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται γνωστικές και συμπεριφορικές διαταραχές που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή ζωή
 • Διαμορφώνεται για ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις, τραυματισμούς ή διαταραχές του νευρικού συστήματος

Τί αντιμετωπίζει;

Σκοπός  είναι η σφαιρική αντιμετώπιση σύνθετων νευρολογικών καταστάσεων σύμφωνα με τις εξελίξεις στις νευροεπιστήμες και την τεχνολογία.

Μέσω του προγράμματος Νευροαποκατάστασης μπορεί να υπάρξει:

 • βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενούς
 • μείωση των συμπτωμάτων
 • ενίσχυση της ευημερίας και ποιότητας ζωής του ασθενούς

Παθήσεις που στοχεύει

Κάποιες από τις νευρολογικές παθήσεις που μπορεί να αντιμετωπιστούν είναι οι εξής:

 • Eκφυλιστικές διαταραχές (π.χ. νόσος του Alzheimer)
 • Τραυματκές διαταραχές (π.χ. τραυματισμός του εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού κ.α)
 • Λοιμώξεις (π.χ. εγκεφαλίτιδα)
 • Αγγειακές διαταραχές (π.χ. ισχαιμικά ή/και αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια)
 • Πολλαπλή σκλήρυνση

Πρόγραμμα

νευροαποκατάστασης

 • Το δομημένο πρόγραμμα αποκατάστασης διαμορφώνεται με σκοπό:
 • την επιστροφή του ασθενούς στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας και αυτονομίας του, βελτιώνοντας παράλληλα τη ποιότητα ζωής του (σωματικά, συναισθηματικά, κοινωνικά κ.α.)
 • την ικανοποίηση των αναγκών του ασθενούς, ανάλογα με τη πάθηση που έχει
 • την ενεργό συμμετοχή του ιδίου και της οικογένειας του, που είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία του προγράμματος

 

 

Πως επιτυγχάνονται οι στόχοι του προγράμματος;

Οι στόχοι του προγράμματος μπορούν να επιτευχθούν με τους εξής τρόπους:

 • διαχείριση του πόνου και των λοιπών συμπτωμάτων του ασθενούς, μέσω εξειδικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισης
 • μέτρα πρόληψης (π.χ. αλλαγές στον τρόπο ζωής, τη διατροφή)
 • βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. βασική καθαριότητα, ντύσιμο, μαγειρική, σίτιση κ.α.)
 • λήψη μέτρων για την ενίσχυση της αυτονομίας του ασθενούς και της ασφάλειας του
 • ψυχολογικές υπηρεσίες (π.χ ψυχοθεραπεία για τη διαχείριση του άγχους, κατάθλιψης κ.α. ψυχολογική υποστήριξη των ιδίων ή/και των φροντιστών τους, συμβουλευτική)
 • σύσταση και καθοδήγηση για ενδενδειγμένη λογοθεραπεία
 • σύσταση και καθοδήγηση για ενδενδειγμένη φυσικοθεραπεία (προγράμματα με ασκήσεις για τη βελτίωση της κίνησης, την πρόληψη/μείωση της αδυναμίας, δραστηριότητες για τη βελτίωση της κινητικότητας, τον έλεγχο των μυων, το βάδισμα και την ισορροπία)
 • ενημέρωση και εκπαίδευση των οικείων και λοιπών φροντιστών σχετικά με την αποκατάσταση των ασθενών
 • χορήγηση ερωτηματολογίων που αξιολογούν την κατάσταση του ασθενούς κατά τη διάρκεια του προγράμματος νευροαποκατάστασης, για τον έλεγχο αυτού και τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών

Ποιοι είναι οι ειδικοί που συνεργάζονται για την εφαρμογή του προγράμματος;

Ο Νευρολόγος οργανώνει μαζί με το συνεργαζόμενο Κλινικό Νευροψυχολόγο, συντονίζει και επιβλέπει την Μονάδα Νευροαποκατάστασης και τις εκάστοτε λειτουργίες της

Παράλληλα συνεργάζεται με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες αποκατάστασης:

 • Κλινικό Ψυχολόγο
 • Λογοθεραπευτή
 • Φυσικοθεραπευτή
 • Εργοθεραπευτή

 

Συχνά «κλειδί» για την επιτυχία του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ενεργός συμμετοχή των φροντιστών, καθώς και η εφαρμογή μέρους των δραστηριοτήτων αποκατάστασης στο χώρο διαβίωσης του ασθενούς.

Το κέντρο μας έχει τη δυνατότητα αυτή, δηλαδή:

 • Εκπαίδευση και υποστήριξη των φροντιστών, ώστε να καθοδηγούν μέρος του προγράμματος
 • Προσφορά υπηρεσιών αποκατάστασης στο σπίτι (τηλε-αποκατάσταση)

 

Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που παρέχει το Κέντρο μας είναι:

 • ειδικό νευροψυχολογικό πρόγραμμα βασισμένο στα γνωστικά-συμπεριφορικά προβλήματα του ασθενούς και στην γνωστική ενδυνάμωση (π.χ. ασκήσεις/τεχνικές αποκατάστασης της μνήμης, γνωστική αποκατάσταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή: μνήμης, προσοχής, εκτελεστικών και οπτικοχωρικών λειτουργιών)
 • γνωστική – συμπεριφορική ψυχοθεραπεία: εκπαίδευση στρατηγικών για τη διαχείριση των επιπτώσεων και της δυσλειτουργικότητας που προκαλεί η γνωστική έκπτωση. Στόχοι της θεραπείας είναι:
  • η σταθεροποίηση ή και η μείωση των γνωστικών διαταραχών
  • η ανάκτηση δεξιοτήτων που έχουν χαθεί
  • η αποδοχή της απώλειάς τους

 • Λογοθεραπεία: ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει o κάθε ασθενής, η θεραπεία διαφοροποιείται και στοχεύει:
  • στη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας με τους οικείους
  • την αξιοποίηση των δυνατοτήτων επικοινωνίας
  • τη συντήρηση τους σε ορισμένες περιπτώσεις
  • την επαναφορά των ικανοτήτων κατανόησης και έκφρασης του λόγου
  • Επιπλέον η διαχείριση και η συμβουλευτική που σχετίζεται με την επαρκή και ασφαλή σίτιση και τις διαταραχές αυτής