Αντιμετώπιση
Νευροεκφυλιστικών νοσημάτων

Πληροφορίες

για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα

Τι είναι;

Με τον όρο «νευροεκφυλιστικά νοσήματα» περιγράφουμε παθήσεις που προσβάλλουν τον εγκέφαλο, προκαλώντας πρόωρη γήρανση και θάνατο κυττάρων του και καταστροφή αντίστοιχα συνδέσεων. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από δισεκατομμύρια κύτταρα (νευρώνες) οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ζωής μας υφίστανται φυσιολογική φθορά. Λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και μεγάλη αύξηση στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα.  Οι παθήσεις αυτές αφορούν τους νευρώνες του νευρικού συστήματος στους οποίους παρατηρείται εκφύλιση σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και συγκεκριμένους πληθυσμούς κυττάρων και διαταράσσεται η δομή και η λειτουργία των νευρώνων.

Τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα είναι ανίατες και προοδευτικές παθήσεις που εξασθενούν τον ασθενή, επιφέρουν αλλαγές στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των φροντιστών με κύρια συμπτώματα την κινητική και νοητική αναπηρία και οφείλονται στην εκφύλιση/θάνατο των νευρικών κυττάρων. Συνήθως δεν αναγνωρίζεται η αιτία που τις προκαλεί.

Τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα παρουσιάζονται κυρίως μετά την πέμπτη δεκαετία της ζωής και σπάνια σε νεότερη ηλικία. Οι παράγοντες μπορεί να είναι περιβαλλοντικοί και κληρονομικοί ανάλογα με τον τύπο του κάθε νοσήματος.

Οι πιο συχνές νευροεκφυλιστικές παθήσεις είναι οι διάφορες μορφές άνοιας και η νόσος Πάρκινσον. Επίσης άλλες νευροεκφυλιστικές διαταραχές είναι οι νόσοι του κινητικού νευρώνα.

 

Τι είναι η «άνοια»;

Η άνοια δεν είναι μία καθώς υπάρχουν διάφοροι τύποι και η παθολογία δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς. Οι άνοιες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ομάδα νοσημάτων που ανήκουν στα λεγόμενα «νευροεκφυλιστικά» νοσήματα, στα οποία η υποκείμενη παθολογία περιλαμβάνει πρόωρη και εξελισσόμενη εκφύλιση-νέκρωση νευρικών κυττάρων (νευρώνων) και των συνάψεών τους (των συνδέσεων με άλλα νευρικά κύτταρα).

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Ως αποτέλεσμα έχουν την προοδευτικά επιδεινούμενη διαταραχή πολλών ανώτερων νοητικών λειτουργιών (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός, κριτική ικανότητα, εκτελεστικές ικανότητες κ.λ.π.), καθώς επίσης και διαταραχές στο συναίσθημα, τη συμπεριφορά, την κινητικότητα και την συνολική λειτουργικότητα του ασθενούς. Συνέπεια όλων αυτών είναι η σταδιακή απώλεια της ανεξαρτησίας και η σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

Ποια είναι η αντιμετώπιση των ανοιών;

Αν και είναι νόσοι που δεν θεραπεύονται ριζικά, η έγκαιρη διάγνωση μας δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε αντιστρέψιμες αιτίες (π.χ. αρρύθμιστες παθήσεις του θυρεοειδούς, ή ένα αιμάτωμα του εγκεφάλου από κάκωση της κεφαλής), να ενημερώσουμε τον ασθενή και την οικογένειά του για τις στρατηγικές αντιμετώπισης και σωστής φροντίδας και να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής για περισσότερο χρόνο. Έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικό για την πορεία μιας άνοιας ο καλύτερος έλεγχος της λειτουργίας των αγγείων του εγκεφάλου, μέσω της ρύθμισης παθήσεων όπως π.χ. η υπέρταση, ή ο σακχαρώδης διαβήτης, η διακοπή των καταχρήσεων, αλλά και η εκπαίδευση των συγγενών και φροντιστών του ασθενούς, ώστε να προσφέρουν σωστά βοήθεια και ευκαιρίες «θεραπευτικής απασχόλησης» στον ασθενή.

Διάγνωση & Αντιμετώπιση

της άνοιας

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ιατρείο μας όσον αφορά στη διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας είναι:

  • Λήψη του ιστορικού, φυσική και νευρολογική εξέταση
  • Ανίχνευση άνοιας ή άλλων γνωστικών διαταραχών μέσω ερωτηματολογίων, δοκιμασιών ανίχνευσης, καθώς και σε βάθος αξιολόγηση με ειδικές κλίμακες
  • Διερεύνηση άνοιας μέσω ειδικών εξετάσεων (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, εξετάσεων αίματος ή και εγκεφαλονωτιαίου υγρού)
  • Φαρμακευτική και μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της άνοιας με χρήση ειδικών μεθόδων νοητικής εκγύμνασης, τόσο στη μονάδα του Κέντρου μας, όσο και στο σπίτι του ασθενούς
  • Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών και συγγενών-φροντιστών
  • Εκπαίδευση φροντιστών για παροχή καλύτερης φροντίδας
  • Συνεργασία με ψυχολόγο, φυσικοθεραπευτή – γυμναστή και λογοθεραπευτή
  • Διαρκής διαθεσιμότητα για τηλεφωνική υποστήριξη και καθοδήγηση